ಪರ್ಲಡ್ಕ, ಪುತ್ತೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ - 574201.

ಸಮಯ
10:00 AM - 6:00 PM

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

06

Nov
20
ಸಮಯ: 11:00 am
ಡಾ.ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬಾಲವನ

30

Oct
20
ಸಮಯ: 11:00 AM
ಡಾ.ಕಾರಂತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ

ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬಾಲವನ

23

Oct
20
ಸಮಯ: 11:00 AM
ಡಾ.ಕಾರಂತರ ಪತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯ

ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬಾಲವನದಲ್ಲಿ

16

Oct
20
ಸಮಯ: 11:00 AM
ತ್ರಿ ಭಾವಂ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ

ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬಾಲವನದಲ್ಲಿ

02

Oct
20
ಸಮಯ: 11:00 AM
ಗಾಂಧೀ ಮತ್ತು ಕಾರಂತ

ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬಾಲವನ

26

Sep
20
ಸಮಯ: 11:00 AM
ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬಗ್ಗೆ

ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬಾಲವನ

19

Sep
20
ಸಮಯ: 11:00 AM
ಕೊಳಲು ವಾದನ

ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬಾಲವನ

11

Sep
20
ಸಮಯ: 11:00 AM
ಸರಸಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿ

ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬಾಲವನ

05

Sep
20
ಸಮಯ: 2:00 PM
ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಳಮದ್ದಳೆ

ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬಾಲವನ, ಪುತ್ತೂರು