ಪರ್ಲಡ್ಕ, ಪುತ್ತೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ - 574201
ಸಮಯ
10:00 AM - 6:00 PM

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವಿಳಾಸ

ಪರ್ಲಡ್ಕ, ಪುತ್ತೂರು,

ಕರ್ನಾಟಕ - 574201.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

+91 99029 65240

ಇ-ಮೇಲ್

karanthabalavana@gmail.com